עוסק מורשה או פטור – מה מתאים למי?

אתם פותחים עסק קטן\ יוצאים לדרך עצמאית? מזל טוב! אנחנו מאחלים לכם את כל ההצלחה שתצטרכו, אך לפני שאתם יוצאים לדרך החדשה יש כמה דברים שצריך לדאוג להם, אחד מהם הוא הרישום ברשויות המס. המושגים עוסק מורשה ועוסק פטור יכולים להיות מוכרים לכם, אך האם אתם באמת יודעים מה הם אומרים? אפשרות אחת היא לחפש רואה חשבון מומלץ ולגשת אליו ואפשרות שנייה היא לקרוא את המדריך שהכנו עבורכם – אנחנו כאן כדי לעשות לכם קצת סדר.

 

עוסק פטור

כשמו כן הוא, עוסק פטור הוא עוסק שפטור מגביית מע"מ (מס ערך מוסף) מלקוחותיו ופטור מדיווחים שוטפים למע"מ. מטרת סוג זה של עוסק היא להקל על עסקים קטנים\עסקים בעלי מחזור כספי נמוך ולסייע להם תוך הקלה בתשלום המיסים. על מחזור ההכנסות של העוסק הפטור להיות נמוך יותר מ-99,893 שקלים בשנת עסקים אחת. כדי לגבות תשלום, על העוסק הפטור להוציא דרישת חשבון ללקוח ולאחר ביצוע העסקה לספק ללקוח קבלה. חשוב לציין כי עוסק פטור אינו יכול לקזז מע"מ עקב רכישות והוצאות שוטפות וכי הוא אינו פטור מדיווחים ותשלומים לביטוח הלאומי ולמס ההכנסה. קיימים כמה מקצועות שאינם מאפשרים רישום כעוסק פטור, ביניהם עבודות תרגום וכתיבה, בעלי בית ספר לנהיגה\בעלי בתי ספר או גני ילדים, אדריכלים, חוקרים פרטיים, פסיכולוגים ועוד מקצועות רבים (הרשימה המלאה זמינה באתרים הממשלתיים). במידה והעסק או המקצוע שלכם עונה על דרישות אלו, עליכם להירשם כעוסק פטור.

 

עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא אדם עצמאי שמחזור הכנסותיו מן העסק שלו עולה על 99,893 שקלים בשנת עסקים אחת או במידה שהוא עוסק באחד מן המקצועות שאינם מאפשרים לו להיות עוסק פטור כפי שפורט למעלה. בשונה מן העוסק הפטור, עוסק מורשה מחויב לגבות מע"מ מן הלקוחות שלו והוא מחויב בתשלומים ודיווחים למע"מ. בנוסף, בשונה מן עוסק פטור, העוסק המורשה רשאי לקזז מן הסכום המועבר לרשות המיסים את המע"מ ששילם עקב רכישות לעסק והוצאות שוטפות. עקב גביית המע"מ, על העוסק המורשה להוציא חשבונית מס לאחר ביצוע כל עסקה. חשוב לציין כי ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית ולכן מס ההכנסה המוטל עליו מחושב לפי מדרגות המס שבהן מחשבים את מס ההכנסה של שכירים, וקיימת הקלה בקיזוז המע"מ. ישנם רשימת מקצועות מפורטת שמחויבים ברישום כעוסקים מורשים ללא הסתמכות על מחזור ההכנסות השנתיים שלהם, רשימה הנמצאת בכל האתרים הממשלתיים הרלוונטיים. במידה והעסק או המקצוע שלכם עונים על דרישות אלו, עליכם להירשם כעוסק מורשה.