מדריך לבניית תוכנית עסקית

כדי לנהל עסקים באופן מסודר ותוך אחריות רבה, היועץ העסקי של כל חברה מכין תוכנית עסקית אשר מאגדת בתוכה מידע רב לגבי אופן ניהול העסק כעת ובעתיד.

המטרה של תוכנית עסקית

מדריך בניית תוכנית עסקית כולל את שלבי העבודה בכל עסק על פי תחום העיסוק שלו ובהתאם לדפוס ההתנהלות של כל אחת מהמחלקות בחברה. תוכנית זו מתווה את דרך הפעולה של החברה מיום הקמתה ולאורך כל השנים מנהלי החברה נצמדים לתוכנית זו אשר מוציאה לפועל את האסטרטגיה של ההתנהלות העסקית של החברה.

התוכנית עוסקת באופן הניהול הכספי, השיווק, הלוגיסטיקה, מכירות, שירות לקוחות וכל תחומי העיסוק של החברה.

הלוואה בערבות המדינה

חברה אשר מעוניינת לקבל הלוואה בערות מדינה, מגישה בקשה מקיפה ומנומקת לאחד הבנקים המסחריים אשר מטפלים בכך. נציגי הבנק בוחנים את התוכנית העסקית על כל רבדיה כדי להבין את ההחלטות אשר על פיהן פועלת החברה. היועץ העסקי מעביר להם בדרך כלל הסברים נוספים כדי שיבינו לעומק את דפוס החשיבה של מנהלי העסק.

בנוסף לכך הם מצרפים את התקציב שנקבע לשנים הבאות ואת תזרים המזומנים לחודשים הבאים. אם מדובר בחברה חדשה יופקו גם דוחות רווח והפסד ומאזן בוחן, כדי שנציגי הבנק יראו את כל התמונה הכללית.

אם מדובר בחברה פעילה אשר זקוקה להלוואה עבור הון חוזר או עבור השקעות, היועץ יעביר לנציגי הבנק גם העתקים של הדוחות הכספיים שהוגשו למס הכנסה בשנים האחרונות ומידע על ההתנהלות העסקית בחשבונות הבנק של החברה בחודשים האחרונים.

אם לחברה הפעילה אין תוכנית עסקית מוכנה, היועץ העסקי יכין זאת בהקדם, כיוון שבלעדיה אין אפשרות להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה.

היתרון של הלוואה בערבות מדינה, היא שמדובר בתנאים טובים של עמלות וריביות ולכן זוהי הלוואה משתלמת ביותר.

קבלת הלוואה בערבות מדינה

עם קבלת אישור על ההלוואה בהתאם לקריטריונים של הבנק ועל פי המחזורים העסקיים של החברה, יש דרישה להגיש גם בטוחות על פי דרישת הבנק, או לחלופין חלק מסכום ההלוואה יישאר בחשבון הבנק והוא ישמש כבטוחה.

על פי התנאים המסחריים תשלם החברה סכום חודשי למשך כמה שנים עד ביצוע ההחזר של כל ההלוואה. כדי להקל על ההתנהלות העסקית יש מקרים שבהם החברה מקבלת תקופת גרייס עבור החודשים הראשונים שלאחר קבלת ההלוואה. בחודשים הללו לא מתבצע החזר כספי והתשלומים מתחילים רק לאחר מכן.