הקשר בין גיוס אשראי והלוואות בערבות מדינה

בניהול העסק אנחנו מתמודדים באופן שוטף עם צורך מידי במזומנים כדי לצמצם פערים במועדים של תקבולים ותשלומים ולמנוע קשיי נזילות, לממן רכישות מלאים או הרחבת פעילות, לרכוש ציוד ועוד.

אחד הפתרונות להתמודדויות אלה הוא גיוס אשראי. העסק יפנה למקורות חיצונים כמו בנקים וגופים פיננסיים אחרים ויבקש לקבל מימון למטרה מוגדרת תמורת תשלום ריבית.

איך פועלים לגיוס אשראי ?

כדי לשמר את הפעילות העסקית, העסק זקוק לאשראי באופן שוטף. כשאנחנו מנהלים עסק, צריך לבחור את תמהיל האשראי הנכון לעסק לפי המטרה והצורך ולא לפתח תלות במקור מימון אחד.

כמנהלי עסק אנחנו צריכים לבחון את מטרותינו בטווח הקצר והארוך, מול המימון לו אנו זקוקים כדי שהעסק שלנו יתפתח ויצמח. מומלץ להכין תוכנית עסקית, להבין לאיזה כיוון מתקדם העסק ולהחליט על גיוס האשראי המתאים לו ביותר.

קיימות מספר אפשרויות לקבלת אשראי לעסק:

  • אשראי מהבנק. הבנק יכול לתת הלוואות מסוגים שונים, לטווח קצר, לטווח ארוך או לאפשר לעסק משיכת יתר. קיימת גם אופציה של ניכיון צ'קים. הצ'קים הדחויים שקיבלתם יהפכו למזומנים בניכוי עמלות שהבנק ייקח עבור שירות זה.

גיוס אשראי מהבנק אינו תהליך פשוט. הבנק ידרוש תכנית עסקית ובטחונות. מצד שני הבנק מעוניין למכור אשראי ועלול לשכנע אתכם לקחת הלוואה בתנאים שאינם נוחים ובריבית גבוהה.

  • הלוואה מגוף פיננסי חוץ בנקאי המתמחה במתן הלוואות. אפשרות בעלת סיכון גבוה. אישור ההלוואה יהיה מהיר אך הריביות יהיו גבוהות וכן קנסות גבוהים במקרה של חדלות פירעון.
  • אפשרויות נוספות הן, פניה לחברת האשראי לקבלת הלוואה בתהליך מהיר ובריביות גבוהות בדרך כלל. ניתן גם לפנות לאחת החברות המנהלות לכם את קרן הפנסיה או את קרן ההשתלמות ולקבל הלוואה. במקרה זה הכספים שהצטברו בקרנות ישמשו כבטוחה להלוואה.

הלוואה בערבות מדינה

אחת הדרכים לגיוס אשראי היא לפנות לקרן שהקימה המדינה. מטרת הקרן היא לעודד את הפעילות העסקית של עסקים קטנים ובינוניים על ידי העמדת הלוואות. עסקים העומדים בקריטריונים ובתנאי הסף שקבעה המדינה יכולים לפנות לאחד הבנקים הפועלים עם הקרן, בבקשה לקבלת הלוואה.

לפני הגשת הבקשה כדאי לבדוק אם העסק עומד בתנאי הסף הבאים: מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪, אין חובות לרשויות המס, אין עיקולים או הגבלות, ללא תביעות של הוצאה לפועל או מבנקים, אין הלוואות מקרן סיוע אחרת של המדינה והעסק אינו נמצא בהליך פירוק או כינוס נכסים.

בקשות להלוואה בערבות המדינה עוברות תהליך של אישור על ידי חברות מתאמות מטעם הקרן של המדינה. אישור ההלוואה מאפשר לעסק לקבל הלוואה בבנק לטווח ארוך ובתנאים נוחים. במקביל, הבנק מקבל התחייבות מהמדינה לכיסוי חובות בשיעור גבוה של 85%-60%, במקרה של חדלות פירעון של העסק.

לסיכום, הלוואה בערבות מדינה היא אחת הדרכים לגיוס אשראי לעסק. העסק יכול ליהנות מהלוואה בתנאים נוחים אם הוא יעמוד בקריטריונים ובדרישות לאישור ההלוואה של הקרן.

הלוואה חוץ בנקאית בריבית נמוכה