הקרן להלוואות לעסקים קטנים

הלוואות לעסקים קטנים ניתנות היום על ידי מספר גופים המייעדים חלק ניכר מפעילותם לעסקים קטנים, אבל חשוב לזכור שכל עסק קטן יכול לפנות לכל ספק אשראי בנקאי או חוץ בנקאי לצורך קבלת הלוואה. הקרן להלוואות לעסקים קטנים היא למעשה הקרן להלוואות בערבות מדינה והיא מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים החל מעוסק זעיר ועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח בשנה. מה בעצם מציעה הקרן? איך אפשר לפנות אליה עם בקשה להלוואה? מהם הקריטריונים הנבחנים לצורך אישור ההלוואה? ממי מקבלים את ההלוואה בפועל? על כל השאלות האלו ועוד, עונים לכם בשורות הבאות, המומחים של מרכז הלוואות בערבות מדינה.

מהי הקרן להלוואות לעסקים קטנים?

ובכן, מדובר למעשה בקרן להלוואות בערבות מדינה, קרן שהוקמה על ידי המדינה במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להגיע לאשראי הנדרש להם לצורך שימור והרחבת פעילותם העסקית. הערך המרכזי של הקרן הוא מתן ערבות להלוואות הניתנות לעסקים דרך הקרן. מי שמעניק את ההלוואה הם בעצם הבנקים המסחריים הרגילים המשתתפים בתכנית הקרן, ולא כולם משתתפים, כשתפקידה של הקרן הוא לתת ערבות לכל אחת מן ההלוואות הללו. מדוע זה חשוב? מכיוון שבנקים רבים מסרבים להעניק הלוואות לעסקים מכיוון שלהערכתם מדובר בהלוואות בסיכון גבוה. לחילופין, במקרים שהם כן מסכימים לתת את ההלוואה, הם גובים ריבית גבוהה שתשקף את הסיכון שהם לוקחים על עצמם. ברגע שהמדינה נותנת את ערבותה להלוואה, רמת הסיכון של הבנק יורדת דרמטית והוא גם מוכן לתת את ההלוואה וגם מוכן לתת אותה בריבית נוחה.

איך פונים לקרן?

הפנייה אל הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מתבצעת באמצעות פנייה לאחד מהגורמים המתאמים שמונו על ידי הקרן. המדובר בחברות המספקות שירותים פיננסיים או במשרדי רואי חשבון שנבחרו על ידי הקרן לנהל אותה, והם אלו שאליהם יש להפנות את הבקשה ואשר גם בוחנים את הבקשות לצורך דחייתן או אישורן. לאחר שהבקשה אושרה, אם אושרה, יכול העסק לפנות לכל אחד מהבנקים המשתתפים בתכנית ולהתחיל את הפרוצדורה של קבלת ההלוואה. תנאי ההלוואה מוגדרים מראש על ידי הקרן, כשהבנק חופשי להחליט אך ורק על הריבית בהלוואה וגם זה על פי הריבית המקובלת בשוק. המשמעות של הדברים היא שלאחר שפניתם לקבלת אישור להלוואה דרך הקרן להלוואות לעסקים קטנים ולאחר שגם קיבלתם את האישור, מומלץ לפנות לכל אחד מהבנקים המשתתפים על מנת ליהנות מהתחרות ביניהם במטרה להשיג את הריבית הנמוכה ביותר שניתן להשיג בשוק באותו רגע נתון.

מהם הקריטריונים לאישור בקשה להלוואה?

ובכן, הקרן להלוואות לעסקים קטנים מיועדת לעסקים קטנים החל מעוסק זעיר/ פטור ועד עסקים בינוניים שמחזור הפעילות השנתי שלהם הוא עד 100 מיליון ש"ח. אם אתם עומדים בשני הקריטריונים הללו, אתם יכולים להגיש בקשה לקרן. לאחר מכן, נבחנת הבקשה שלכם לפרטיה וזאת באמצעות מסמך שאתם מגישים ובו אתם מציגים את העסק שלכם, את הפעילות שלו, את הסיבה לכך שאתם זקוקים להלוואה, את האופן בו אתם צפויים לנצל את כספי ההלוואה ואת האופן בו אתם מתכוונים להחזיר אותה. הקריטריונים אינם מחמירים במיוחד אבל למדינה יש תעדוף פנימי סביב העסקים בהם היא רוצה להתמקד, לא מבחינת השוק בו הם פעילים אלא מבחינת היכולת של ההלוואה להשיג את מטרתה. מרכז הלוואות בערבות מדינה ילווה אתכם בהגשת הבקשה ובניהול ההתקשרות מול הקרן על מנת

להבטיח את אישור הבקשה ולאחר מכן גם את קבלת ההלוואה בבנק המתאים ובריבית הטובה ביותר בשוק.

קרן הלוואות לעסקים קטנים

המקום הראשון אליו כולם פונים, ובכלל זה גם בעלי עסקים קטנים, בכדי לקבל הלוואה, הוא סניף הבנק בו מתנהל חשבון העו"ש. אלא שבפועל, עסק קטן המחפש הלוואה נוחה בתנאים טובים ובריבית נמוכה, יכול לפנות לגורמים אטרקטיביים הרבה יותר ואחד מהגורמים האלה היא קרן הלוואות לעסקים קטנים, או כפי שהיא מוכרת יותר לציבור, הקרן להלוואות בערבות מדינה. מה מציעה בדיוק הקרן הזאת? מהו האינטרס של המדינה לתת לכם ערבות על ההלוואה שאתם לוקחים לעסק הפרטי שלכם? האם זה אומר שאם לא תשלמו את ההלוואה, המדינה תשלם אותה במקומכם? על שאלות אלו ועוד עונים לכם בשורות הבאות, המומחים של מרכז הלוואות בערבות מדינה.

מה מציעה קרן הלוואות לעסקים קטנים?

ובכן, קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים היא קרן שהוקמה על ידי המדינה ועיקרה הוא מתן ערבות של המדינה על הלוואות שלוקחים עסקים לצורך פעילותם העסקית. ערבות זאת מספקת לבנק את הבטחון הדרוש לו על מנת לתת את אותן הלוואות שבדרך כלל נחשבות למסוכנות למדי, וייתכן מאוד שכלל לא היו ניתנות אלמלא אותה ערבות מצד המדינה. תנאי ההלוואות בקרן נקבעו מראש וידועים לכל הבנקים המשתתפים בתכנית. ההלוואות זמינות לעסקים קטנים ובינוניים, החל מעוסק פטור ועד עסק בעל מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח. ההלוואות ניתנות לפרק זמן של עד 5 שנים ובסך מקסימלי של 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מביניהם.

למה המדינה בכלל עושה את זה?

נשאלת השאלה מהו האינטרס של המדינה להקים קרן הלוואות לעסקים קטנים ולתת את ערבותה להלוואות שלוקחים אותם עסקים וייתכן ולא יוכלו להחזיר אותן אם פעילותם העסקית תעלה על שרטון. ובכן, המדינה היא אינה עסק כלכלי ולמדינה יש אינטרס מובהק לקדם את המגזר העסקי שמהווה את אחד ממנועי הצמיחה והתעסוקה החשובים ביותר בישראל. למדינה יש אינטרס לסייע לעסקים שנמצאים בקשיים ויש לה אינטרס לסייע לעסקים המעוניינים להרחיב את פעילותם. סיוע כזה יכול להציל מקומות עבודה חשובים ולייצר מקומות עבודה חדשים ובכל למזער את שיעור האבטלה בישראל. כמו כן, סיוע זה מגביר את רמת הצמיחה הכללית של המשק ומקדם את הכלכלה הישראלית כולה. לשם כך, מוכנה המדינה להעניק את ערבותה להלוואות עסקיות הנלקחות דרך הקרן, במטרה לאפשר את אותן הלוואות שאלמלא אותה ערבות כלל לא היו ניתנות מלכתחילה.

אם אתם לא עומדים בהתחייבויותיכם בהלוואה, האם המדינה משלמת במקומכם?

התשובה היא כן, אבל זה לא אומר שאתם פטורים. כל הרעיון של ערבות על הלוואה הוא שאם הלווה עצמו לא עומד בהתחייבויות שלו כלפי הבנק, יכול הבנק לפנות לערבים ולממש את הערבות שנתנו לו. במקרה של קרן הלוואות לעסקים קטנים, במקרה של חדלות פירעון או אי תשלום החזרי ההלוואה, פונה הבנק ישירות למדינה במטרה לממש את הערבות שניתנה לו. המדינה, כערבה על ההלוואה מחויבת לממש את ערבותה, אך אין זה אומר שבכך היא פוטרת אתכם. המדינה אמנם תסדיר את העניין מול הבנק, אך תפתח בהליכים נגדכם לצורך גביית החוב שלכם, שכעת עבר מהבנק אל המדינה. שימו לב שלמדינה יש הרבה יותר כלים וסנקציות בהם היא יכולה להשתמש על מנת לגבות מכם את החוב. בשורה התחתונה קרן הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה לא פוטרת אתכם כהוא זה מחובתכם בהלוואה. לפרטים נוספים ולניהול תהליך ההלוואה מול קרן הלוואות לעסקים קטנים, פנו עוד היום למרכז הלוואות בערבות מדינה.

להשארת פרטים לייעוץ והלוואות

מלאו את הפרטים ויועץ מומחה מטעמינו ישמח לסייע לכם :)

מאמרים שהגולשים שלנו אוהבים: