ההבדלים בין הלוואות מדינה למשכנתאות

קיימים הבדלים רבים בין הלוואות בערבות מדינה לבין משכנתאות. אומנם בשני המקרים מדובר בהלוואות המתקבלים מהבנקים המסחריים אך מעבר לכך התנאים שונים לחלוטין.

מטרת ההלוואות

הלוואה בערבות מדינה מוענקת לעסקים בסדרי גודל שונים ומטרתה העיקרית היא לאפשר לעסקים הללו לצמוח, לפתח את העסק שלהם לכיוונים נוספים. אופציה נוספת היא להזרים כסף שישמש להון חוזר כך שיוכלו להתנהל כיאות ביום יום לאור מוסר התשלומים הגרוע וההתנהלות הכספית המורכבת בארץ. הבנקים שנבחרו על ידי המדינה, הם אלה שמבצעים את הבדיקות הפיננסיות המקיפות בכל בקשה המוגשת אליהם. ועדת האשראי בוחנת את הדוחות השנתיים של העוסקים או החברות שהגישו בקשה הכוללים את דוחות התקציב השנתי, תזרים המזומנים והתוכנית העסקית שלהם.

לאחר עיון מעמיק בכל המידע, מקבל ועדת האשראי החלטה לגבי כל עסק אם יוכל לקבל הלוואה בערבות מדינה או שהתשובה היא שלילית. אם התשובה היא חיובית, באילו תנאים פיננסיים, ברוב המקרים מדובר במאות אלפי ₪ או מיליוני ₪.

מטרת המשכנתא היא רכישת נכס. אנשים פרטיים רוכשים בית או דירה ואנשי עסקים או החברות שבבעלותם רוכשים משרד, מפעל או מגרש שעליו יוקם נכס שישמש את החברה או יימכר בהמשך הדרך.

ערך המשכנתא הוא נגזרת של שווי הנכס. שמאי מקרקעין המגיע למקום בוחן את הנכס עצמו ואת סביבתו הגיאוגרפית ועל פי הקריטריונים הללו הוא מפיק מסמך ובו השווי הכספי שנקבע לנכס.

רוכשי הנכס יקבלו אישור עקרוני לקבלת משכנתא על חלק משווי הנכס שנקבע ובהתאם ליכולת ההחזר החודשית שנקבעת על פי ההכנסות השוטפות של העסק או של האנשים הפרטיים.

תנאים פיננסיים לקבלת ההלוואות

הריבית שגובים הבנקים בגין לקיחת הלוואות בערבות המדינה משתנה בהתאם לאורך תקופת ההחזר אך הממוצע הוא כחמישה אחוז. תקופת ההחזר נעה בין 8-5 שנים.

הריבית שגובים הבנקים בגין משכנתאות משתנה בהתאם לאורך תקופת ההחזר ועל פי המסלולים השונים. במשכנתא לא צמודה הריבית נעה בין % 5 – % 2.5 ובמשכנתא צמודה בין % 3.4 – % 2.7 כדי לקבל תנאי משכנתא מעולים חשוב להיעזר ביועץ משכנתאות מנוסה אשר יבחן את כל ההצעות שקיבל הלקוח וימליץ על השינויים הנדרשים כדי שהמשכנתא שתילקח תהיה הטובה ביותר מבניהן ולא תכביד מאד על נטל ההוצאות.

תקופת ההחזר של המשכנתאות נעה בין שנה ל – 25 שנה.

בטוחות בקבלת ההלוואות

הלוואה בערבות מדינה יש להשאיר בטוחות באחוז שעליו מחליט הבנק, לעיתים מדובר בעשרה אחוז ולעיתים באחוז גבוה יותר. אם לחברה אין בטוחות, חלק מסכום ההלוואה שאושרה נשאר בחשבון הבנק כבטוחות ומושקע במניות סולידיות.

במשכנתא, הנכס משמש ערבון ולכן פרטיו נרשמים בלשכת המקרקעין המחוזית כשהוא משועבד לבנק המסחרי שהעניק את המשכנתא, עד ביצוע מלוא ההחזר הכספי.

בלוג

הלוואות לעסקים בינוניים

הלוואות לעסקים בינוניים זה יפה, אבל מרבית בעלי העסקים הבינוניים אולי לא יודעים בכלל האם הם עסקים בינוניים. הם בעצמם יכולים לחשוב שהם דווקא קטנים

קרן פועלים לעסקים

בישראל פועלות שתי קרנות מרכזיות למתן הלוואות בתנאים נוחים לעסקים. הקרן היותר מוכרת היא קרן להלוואות בערבות מדינה והפחות מוכרת היא קרן פועלים לעסקים. מה

הלוואות לעסקים בינוניים

הלוואות לעסקים בינוניים זה יפה, אבל מרבית בעלי העסקים הבינוניים אולי לא יודעים בכלל האם הם עסקים בינוניים. הם בעצמם יכולים לחשוב שהם דווקא קטנים

קרן פועלים לעסקים

בישראל פועלות שתי קרנות מרכזיות למתן הלוואות בתנאים נוחים לעסקים. הקרן היותר מוכרת היא קרן להלוואות בערבות מדינה והפחות מוכרת היא קרן פועלים לעסקים. מה

אובליגו

אם יש לכם עסק ואתם עובדים לא מעט עם הבנק, סביר להניח שכבר שמעתם בעבר את הביטוי אובליגו ואולי אפילו רואה החשבון שלכם מדבר איתכם

מימון לעסקים

מימון לעסקים הוא מונח גג שכולל בתוכו שורה ארוכה של מוצרי אשראי, הניתנים לעסקים בהיקפים שונים ובמסלולים שונים, חלקם על ידי בנקים, חלקם על ידי

drop us a line and keep in touch