איך לנהל נכון כלכלית את העסק שלכם?

לניהול עסקים בצורה איכותית, מאוזנת ונכונה כלכלית, יש משמעות רבה והשלכה ישירה על הצלחתו של העסק. ניהול כלכלי נכון של עסק, כולל נושאים רבים הדורשים היערכות והקפדה במהלך היום יום, בהם בניית תוכנית עסקית ויישומה, ניהול נכון של תזרים מזומנים, זיהוי מוקדם של כשלים ומתן מענה מיידי, הוזלת עלויות והגדלת הכנסות כמה שניתן ועוד. חשוב לציין, כי ניהול פיננסי הוא יסוד קריטי הנוגע לכל סוגי העסקים בכל סדרי הגודל ובכל התחומים.

תוכנית עסקית השלב הראשון לניהול עסק בצורה מקצועית

יש חשיבות רבה לבנייה של תוכנית עבודה מפורטת, המגדירה באופן ברור את היעדים העסקיים ואת דרכי הפעולה הנחוצות להשגתם. תוכנית עסקית  הכוללת הלוואה בערבות המדינה למימון התחלת העסק מחייבת התייחסות להיבט הכלכלי, האסטרטגי והשיווקי של העסק והיא צריכה להיות יעילה, מעשית ופשוטה ליישום על ידי צוות ההנהלה והעובדים.

ניהול תזרים מזומנים

אחד הנושאים המשמעותיים בניהול כל עסק נוגע לניהול תזרים מזומנים בצורה נכונה. זאת, מאחר שהפעילות העסקית היומיומית והעתידית, מבוססת על סך המזומנים הנכנסים לחשבון הבנק. לכן, במידה שמגיעים למצב שבו יש מחסור בכסף מזומן, זה עלול לגרום לעצירת הפעילות ולקריסה כלכלית, גם אם העסק רווחי.

דוח תזרים המזומנים משקף בצורה מהימנה ועדכנית מהו סך ההכנסות וההוצאות הכספיות הנובעות מהפעילות העסקית השוטפת ואלה הצפויות בעתיד, ומאפשר לצפות מדי יום את היתרה בחשבון הבנק העסקי. זהו כלי חיוני המסייע בתכנון, בפיקוח ובבקרה על פעילות העסק וחשוב מאוד לבצע מעקב שוטף ומדויק אחר תזרים המזומנים, על מנת לצפות מבעוד מועד בעיות תזרימיות או רמה גבוהה מדי של הוצאות. כך ניתן להצליח להיערך לכך בצורה מיטבית תוך מתן פתרונות בשטח.

גיוון מקורות המימון

כחלק מניהול אפקטיבי ונכון של תזרים המזומנים, מומלץ להשיג מקורות מימון פיננסיים חוץ בנקאיים, דוגמת הלוואה בערבות המדינה, חברות פקטורינג, ניכיון שוברי אשראי בחברות סליקה ועוד. מדובר בפתרונות מיידיים ונגישים, המותאמים ספציפית לכל עסק וניתנים בהתבסס על תזרים מזומנים חיובי ויכולת ההחזר של העסק, ואינם תלויים בהכרח בביטחונות.

מהי הלוואה בערבות המדינה?

מדובר בכלי אשראי פופולרי בקרב בעלי עסקים רבים בארץ. זוהי הלוואה בנקאית לטווח ארוך, הניתנת על ידי בנקים שעובדים יחד עם הקרנות הרלוונטיות כאשר המדינה נותנת להם ערבות על חלק גדול מסכום ההלוואה. חשוב להתאים את גובה החזר ההלוואה לפי תזרים המזומנים של העסק בכדי שלא ייווצרו בעיות בהחזרת הכספים.

מזעור ההוצאות והגדלת ההכנסות

כחלק מניהול פיננסי נכון, חשוב לבדוק לעומק את הוצאות העסק עבור כלי רכב, מלאי, שכירות, ציוד משרדי וחשבונות ולבחון אפשרויות להוזיל אותן. בצורה זו, ניתן להגדיל במהירות את הכסף הנזיל וכן את הרווחים. כמו כן, על מנת להביא לצמיחה כלכלית, מומלץ להגדיל את המכירות באופן מבוקר ורצוי שלא להסתמך על מוצר אחד בלבד.