אופציות שונות של מימון לעסקים

מימון לעסקים 

עסקים זקוקים מעת לעת לאופציות של קבלת כספים עבור מימון לעסקים כדי לקדם תהליכים שונים של פיתוח עסקי ושמירה על הקיים. כל איש עסקים בוחן כמה וכמה אופציות כד לבחור בתוואי הדרך אשר מתאים לו ואשר הוא הכדאי ביותר מבחינה פיננסית. בשנים האחרונות המגמה של רוב אנשי העסקים היא לבחור במסלול של הלוואה בערבות מדינה וזאת לאור היתרונות הרבים שלה. מדובר בסכומי כסף משמעותיים שאכן יוצרים הבדל בהתנהלות של כל עסק וזאת בתנאים מסחריים סבירים והגונים, כיוון שמדובר בערבות מדינה.

כל נושא כלכלי יש לבדוק בכובד ראש כמו נושא של משכנתא הפוכה אשר המטרה שלה היא לקבל סכום כסף גבוה או לחלופין קצבה חודשית כנגד חלק מהנכס ששייך למקבל ההלוואה. בדרך זו בעל הנכס נשאר לגור בדירה האהובה עליו, הכסף משמש אותו לצרכים שעבורם הוא ביקש את ההלוואה וההחזר יתרחש רק בעתיד. מדובר בשילוב מנצח שפותר כמה בעיות סבוכות של בעל הנכס ולכן הוא מעוניין לבצע מהלך זה. 

מימון לעסקים בערבות המדינה 

המטרה של הלוואות בערבות המדינה היא לסייע לעסקים בהתנהלות השוטפת שלהם. לכן הלוואה מסוג זה מותאמת לנושא מימון לעסקים עבור הון חוזר, או לחלופין עבור הפיתוח העסקי של החברה כמו ייצוא לחו"ל, רכישה של מכונה נוספת למפעל או רכישה של חברה מתחרה כדי להקטין את התחרות ולהרחיב את הפעילות העסקית.

הכנת תוכנית עסקית 

תוכנית עסקית מפורטת היא תנאי הכרחי לבדיקת הזכאות לקבלת הלוואה בערבות מדינה. בתוכנית זו מופיעה כל החשיבה של מנהלי העסק בנושאים תפעוליים, שיווקיים, פיננסיים ועוד. צעד אחר צעד קיים פירוט של דרך החשיבה, אופן הביצוע המתוכנן של הסוגים השונים של הפעילות, התוצאות של מחקר השוק והאסטרטגיה שנבחרה להוביל מהלכים שונים בעסק. 

בפאן הפיננסי תוכנית עסקית מפרטת את צפי ההכנסות בכל חודש ובכל שנה. הסכומים הם ריאליים והגיוניים ולא פנטזיות שיהיה קשה להגשים אותם. 

העברת מסמכים לנציג הבנק 

מלבד התוכנית העסקית, לצורך מימון לעסקים בעל העסק יעביר לנציג הבנק גם תזרים מזומנים עדכני לכמה חודשים קדימה תקציב שנתי של החברה וגם העתקים של דוחות כספיים שהועברו למס הכנסה בשנים הקודמות, דוחות רווח והפסד של השנה הנוכחית ועוד. הנציגים המקצועיים של הבנק אשר עוסקים בתחום זה בוחנים את מלוא המסמכים, משוחחים עם מנהלי העסק וגם עם היועץ הכלכלי ובהתאם לכך הם מקבלים החלטה בנושא מימון עסקים, על גובה ההלוואה בערבות מדינה. 

הסכום הכללי שנקבע לכל עסק הוא בהתאם למחזורים העסקיים בשנים קודמות, מי שהוא עוסק מורשה טווח האפשרויות שלו בדרך כלל הוא נמוך יותר מחברות שמציגות הכנסות גבוהות יותר. 

במסגרת מימון לעסקים, הלקוח יקבל מידע על הריביות, העמלות ואופן ההחזר שהוא בדרך כלל לחמש שנים. אם יש לו אפשרות לקבל גם כמה חודשי גרייס בתחילת הדרך כדי להקל עליו ומהי רמת הבטוחות שעליו להעביר לבנק.