תיאור תהליך של פתיחת עוסק פטור

עוסק פטור, אשר בעבר נקרא גם עוסק זעיר, הוא עצמאי אשר מחזור ההכנסות שלו מהעסק איננו עולה על סכום כלשהו הנקבע על ידי רשות המיסים נכון לשנת המס. צורת ההתאגדות של עוסק פטור לא מאפשרת לעצמאי לגבות מע"מ מהלקוחות שלו וכן הוא איננו רשאי לקזז או לקבל החזר מע"מ בגין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו. חשוב מאוד לדעת כי רישום העסק בצורת התאגדות של עוסק פטור, היא הזולה ביותר מבחינת עלויות ההקמה והתפעול החשבונאי.

חשוב לדעת כי מעבר למגבלת מחזור העסקאות השנתי הנמוך מהתקרה הקבועה בחוק, פקיד מע"מ בודק את סוג העיסוק של העצמאי. אם העסק החדש נמנה על אחד מהעיסוקים אשר מחייבים פתילת תיק עוסק מורשה, העצמאי לא יוכל לבחור בהתאגדות של עוסק פטור. סוגי עיסוק המחייבים פתיחת תיק עוסק מורשה הם: עורכי דין, רופאים, אדריכלים, רואי חשבון ועוד.

 

פתיחת תיק במס הכנסה לעוסק פטור

פתיחת עוסק פטור במס הכנסה, דורשת הצהרה על מחזור העסקאות השנתי הצפוי ובהתאם למחזור השנתי, יוחלטו מהו המעמד של העצמאי. יש למלא טופס 5329 במס הכנסה וכן יש לצרף לו מסמכים שונים כגון: צילום של תעודת זהות וספח וכן שיק מבוטל. אם העסק עתיד להתנהל במבנה שכור כלשהו, יש לצרף לבקשה גם חוזה שכירות. כמו כן, ניתן לצרף גם תעודה על הכשרה מקצועית, אך אין חובה לעשות זאת. את כל המסמכים הללו יש להגיש בצורה מסודרת, כאשר ממלאים אותם בצורה נכונה ברשות המיסים. כיום ניתן להגיש את המסמכים הללו גם באופן מקוון וגם באופן פיזי.

 

פתיחת תיק עוסק פטור בביטוח הלאומי

פתיחת תיק של עוסק פטור בביטוח הלאומי תתבצע לאחר שפותחים את התיקים הרלוונטיים במע"מ ובמס הכנסה. בביטול הלאומי יש למלא טופס דין וחשבון שנתי. מומלץ למלא את הטופס המדובר אמצעות רואה חשבון מייצג. בסוף הטופס לפתיחת תיק בביטוח הלאומי יש לציין את מחזור העסקאות השנתי הצפוי אשר על פיו יחושב התשלום לביטוח הלאומי ובתחילת שנת המס הבאה לאחר הגשת דוח שנתי, מקבלים עדכון האם יש הפרשים שצריך לכסות או האם מגיע החזר כספי מביטוח לאומי בגין תשלומי יתר.

 

זכויות עוסק פטור ועסקים קטנים לקבל הלוואה בערבות המדינה

אם סיימתם את תהליך פתיחת עוסק פטור מול כל הרשויות הרלוונטיות ואתם תוהים האם יש לכם אפשרות כלשהי לקבל הלוואה משתלמת ונוחה עבור פתיחת העסק שלכם, כדאי שתדעו כי עבור עסקים קטנים ובינוניים מוצעת כיום האופציה של קבלת הלוואה בערבות המדינה בסכום המוגדר מראש לצורך פתיחת העסק. מדובר על הלוואה משתלמת יותר שכן, ניתן לקבל אותה תוך עמדת בטחונות כספיים של עד 25 אחוזים בלבד, כאשר בהלוואות של עד 300 אלף ₪ שרלוונטיות להקמת עסק חדש ניתן להציג רק עד 10 אחוזים של ביטחונות. מעבר לכך ריבית השוק בהלוואה זאת נוחה, ניתן לפרוס אותה ל5 שנים, ניתן לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה ואישור הבקשות יהיה תוך שבועיים מהרגע שהן מגיעות לבנק.