הלוואות בערבות מדינה להתמודדות עם נגיף הקורונה

מה זה בכלל הלוואה בערבות מדינה?

הלוואה היא למעשה סכום כסף שמעביר נותן האשראי למקבל האשראי בתמורה לכך שמקבל האשראי יחזיר לו את הכסף בתוספת ריבית, בתשלומים חודשיים לאורך זמן שנקבע מראש. מן הסתם, כאשר אנו מוציאים כסף מכיסנו ונותנים אותו לאדם אחר, אנחנו רוצים לעגן בטחונות שונים שיבטיחו לנו כי הכסף אכן יוחזר לנו. בטחונות אלה יכולים לכלול שעבוד רכב, משכון דירה, שעבוד של נכסים אחרים לטובת נותן ההלוואה וכן ערבים. ערבים הם למעשה אנשים שנותנים את ערבותם לכך שהלווה יעמוד בהתחייבויותיו בפני נותן ההלוואה, ומסכימים שאם הלווה לא יעמוד בהתחייבויות אלה, יהיו הם עצמם אלה שיצטרכו לשאת בהתחייבויות במקומו. כל מי שלקח אי פעם הלוואה יודע שבמרבית המקרים, ערבים הם בני משפחה או חברים שמוכנים להיות ערבים להלוואה שלנו.

הלוואות בערבות מדינה הן הלוואות שבהן הערבה להתחייבויות הלווה היא המדינה עצמה ומנקודת מבטו של נותן האשראי מדובר בעניין חשוב מאוד. בדיוק כפי שהבנק בוחן האם לתת לנו או לא לתת לנו את ההלוואה שאנו מבקשים בהתאם לרמת הסיכון שהוא מעריך בהלוואה, בוחן הבנק גם את היכולת של הערבים לעמוד בהתחייבויותיהם כערבים ולא תמיד יקבל הבנק את הערבים שמציע הלווה. כאשר מדובר בערבות להלוואה, המדינה היא למעשה הערבה האולטימטיבית שיכול לבקש לעצמו כל נותן הלוואה. כאשר המדינה נותנת את ערבותה להלוואה, יודע נותן האשראי שבכל מקרה בו לא יעמוד הלווה בהתחייבויותיו, הוא יוכל לפנות למדינה ולממש את ערבותה וערבות זאת תמומש תמיד ללא יוצא מן הכלל.

המשמעות היא, שערבות המדינה היא כלי שמאפשר לספקי אשראי לתת הלוואות במקרים בהם הם לא היו נותנים אותן ללא ערבות המדינה, הלוואות שרמת הסיכון בהן היא גבוהה מדי ואין שום סיכוי שהיו ניתנות ללא הבטחון של ערבות המדינה.

הלוואות בערבות מדינה להתמודדות עם משבר הקורונה

כחלק מהצעדים שמיישמת המדינה בכדי למנוע משבר כלכלי חריף ולמנוע קריסה של בתי עסק כתוצאה ממשבר הקורונה, העמידה הממשלה סכום של 10 מיליארד ש"ח לטובת ערבויות להלוואות לעסקים. במסגרת זו מגדירה המדינה את הקריטריונים בהם צריכים העסקים מבקשי ההלוואות לעמוד על מנת להיות זכאים למסלול של ערבות מדינה ומכיוון שמדובר במצב משברי ייחודי, קריטריונים אלה הם מאוד מקלים וכמעט כל עסק יכול לעמוד בהם וליהנות מהלוואה בערבות מדינה על מנת להתמודד עם הירידה בהיקף הפעילות העסקית בגין משבר הקורונה. בכלל זה, מגדירה המדינה גם את המסגרת של תנאי ההלוואה, כדלהלן:

  • סכום הלוואה עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מביניהם
  • גובה ריבית ההלוואה ייקבע על פי ריבית הבנק נותן ההלוואה
  • גרייס של חצי שנה – אפשרות לדחות את תחילת החזר ההלוואה בחצי שנה ממועד נטילת ההלוואה
  • ערבות מדינה על 85% מגובה ההלוואה
  • הון עצמי נדרש עד 10% מגובה ההלוואה
  • תקופת החזר בפרישה של עד 5 שנים
  • הליך מזורז לאישור ההלוואה – 9 ימי עבודה לכל היותר

שימו לב שהתנאים יכולים להשתנות בהתאם לסוג העסק כמו למשל עסקים בהקמה מול עסקים פעילים, עסקים בעלי מחזור מסוים מול מחזור אחר וכן הלאה. את הפרטים הספציפיים שרלוונטיים לכם תוכלו לקבל לאחר שתגישו בקשה רשמית וניתן יהיה לסווג אתכם לפי המסלולים הקיימים. שימו לב שעשרת מיליארדי הש"ח שהעמידה הממשלה לטובת תכנית הסיוע, מרוכזים על ידי קרן סיוע שהוקמה במיוחד למטרת ההתמודדות עם משבר הקורונה ולכן כל פניה אל הקרן צריכה להתבצע דרך הגופים המתאמים שמונו עבורה, כפי שנסביר להלן.

איך מקבלים הלוואה בערבות מדינה?

על מנת לקבל הלוואות בערבות מדינה מהקרן להתמודדות עם משבר הקורונה, יש להגיש תחילה בקשה לאחד מהגופים המתאמים שמונו לקרן – משרד רו"ח עובד בן דוד או חברת ג'י.אס.אי מחקר אנליטי. לאחר שאושרה בקשתכם, תוכלו לפנות לאחד מן הבנקים הבאים: הבינלאומי, אוצר החייל, לאומי, מזרחי או מרכנתיל ולהגיש בקשה להלוואה. למעשה פנייה זו להלוואה מהבנק היא כמו כל פנייה לבקשת הלוואה, אלא שכעת תוכלו ליהנות מהתנאים שנקבעו על ידי קרן ערבות המדינה, שגם תעניק את הערבות לבנק לאחר שיעניק לכם את ההלוואה. מבחינתכם, כל העניין הוא שקוף לחלוטין ופרט להגשת הבקשה להשתתף בתכנית הסיוע, כל ההתנהלות היא התנהלות רגילה כפי שעושים בכל הלוואה מהבנק.

שימו לב שהריבית על ההלוואה נקבעת על ידי הבנק עצמו ולא על ידי הקרן. יחד עם זאת, הקרן כן מפקחת על נושא הריבית והבנקים המשתתפים בתכנית מחויבים לעמוד במסגרת הריבית שהוגדרה על ידי הקרן. זאת אומרת שבפנייה לבנקים השונים המשתתפים השונים, אתם עשויים לקבל הצעות שונות עם ריביות שונות, אך כולן תהיינה בתוך המסגרת שהוגדרה על ידי הקרן.

האם הלוואות בערבות מדינה הן הפתרון למשבר הקורונה?

כפי שיודע כל בעל עסק, הלוואות בערבות מדינה או לא בערבות מדינה, הן רחוקות מאוד מלהפוך לפתרונות אפקטיביים להתמודדות עם משבר הקורונה. הסיבה לכך היא שההלוואות הללו הן התחייבות נוספת שלוקח על עצמו העסק מבלי שניתנת לו ההזדמנות לייצר הכנסות. בתום המשבר, כשהעסקים יחזרו למסלולם הרגיל, יצטרכו כל אותם עסקים שנטלו את ההלוואות להחזיר אותן מתוך ההכנסות שהם ייצרו בעתיד, כך שכל התקופה הזאת של המשבר היא תקופה של הפסד נקי. יחד עם זאת, מאחר והמשבר הכלכלי שהתפתח בעקבות מגפת הקורונה הוא בראש ובראשונה משבר תזרימי, הלוואות אלה בהחלט יכולות לספק לכם את תזרים המזומנים הנדרש על מנת לשרוד ולצלוח את המשבר. במידה והמשבר יסתיים מהר יותר ממה שחשבנו, ייתכן שיישאר לכם חלק גדול מההלוואה שנטלתם ואז גם תוכלו לשקול להחזיר את הכסף הזה ולחסוך לעצמכם החזרים עתידיים שיכבידו עליכם בעתיד.

בכל מקרה, שימו לב שמדובר בהלוואה ולא במענק ולכן חשוב מאוד לבחון את הצורך האמיתי שלכם בהלוואה זאת ואת היכולת של הלוואה כזאת לשמור על הישרדותכם ולאפשר לכם גם להחזיר אותה לכשיחזור המשק למסלולו הרגיל. מרכז הלוואות בערבות מדינה עומד לרשותכם לבחון את הדברים מראש ולהבטיח שאתם עושים את המהלכים הנכונים ביותר מבחינתכם ולטובת העסק שלכם.

בלוג

חשיבותו המכרעת של ייפוי כוח

מה זה?  ייפוי כוח (POA) "הוא מסמך משפטי בו המנהל (אתה) מייעד אדם אחר לפעול מטעמך לקבלת כל ההחלטות, בעניינים מוגדרים או בכל העניינים." במילים

חשיבותו המכרעת של ייפוי כוח

מה זה?  ייפוי כוח (POA) "הוא מסמך משפטי בו המנהל (אתה) מייעד אדם אחר לפעול מטעמך לקבלת כל ההחלטות, בעניינים מוגדרים או בכל העניינים." במילים

הלוואות בערבות מדינה למוגבלים

במקרים מסוימים כאשר נצטרך סכום כסף מסוים כהלוואה אנו יכולים למצוא את עצמנו פונים לקבלת הלוואות בערבות המדינה ולאו דווקא לבנק או לחברות אשראי כאלה

ייעוץ משכנתאות

משכנתא הינה סוג של הלוואה ועבור רבים מאיתנו, מדובר בהלוואה הגדולה ביותר שניקח בחיינו. מדובר בצעד כלכלי משמעותי שיש להתייחס אליו בכובד משקל ולשקלל היטב

הגבלת חשבון בנק

חוק שיקים ללא כיסוי מאפשר לבנק בו נמשכו עשרה שיקים (או יותר) במהלך תקופה של שנים עשר חודשים להגביל את חשבון הבנק למשך שנה במידה

drop us a line and keep in touch