הלוואה בערבות המדינה לפתיחת עסק

הלוואה בערבות מדינה/הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק

הקרן בערבות המדינה מעניקה הלוואה בערבות מדינה ליזמים דרך מסלול עסקים בהקמה. דרך מסלול זה, העניקה הקרן עד היום מאות הלוואות בערבות מדינה למימון עלויות הקמת עסקים קטנים ובינוניים. הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק נחשבת היום בעיני רבים לאפשרות הטובה ביותר עבור יזמים לקבלת פתרון מימון אחראי ונוח לפתיחת העסק שעליו תמיד חלמו.

יזמים אשר מחפשים סיוע במימון עלויות הקמת עסק יכולים לפנות למסלול עסקים בהקמה של הקרן בערבות המדינה ולגייס הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק, במידה והם עומדים בכל הקריטריונים של מסלול עסקים בהקמה ועוברים את תהליך הבדיקה של הגוף המתאם והבנק המלווה.

קריטריונים לזכאות קבלת הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק

הקרן בערבות המדינה לא מעניקה הלוואות בערבות מדינה לכל יזם שחפץ בכך. ישנם קריטריונים שיזם צריך לעמוד בהם על מנת שתהיה באפשרותו לפנות לגיוס הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק. הקריטריונים מתחלקים לשני שלבים. בשלב הראשון, על היזם לעמוד בקריטריונים הכללים של הגשה לקבל הלוואה בערבות מדינה מהקרן. קריטריונים אלו נותנים דגש על כך שליזם אין חוב לרשויות המס, ההוצאה לפעול ומוסדות הבנקים. בשלב השני, על יזם לעמוד בקריטריונים המתייחסים ספציפית לתהליך קבלת הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק. קריטריונים אלו מגדירים האם היזם באמת נחשב ליזם אשר פותח עסק. יזם אשר מעוניין לממן עלויות הקמת עסק עם הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק, חייב להיות יזם אשר עדיין נמצא בתהליך פתיחת העסק ועדיין לא דיווח על הכנסות. כלומר, העסק המדובר עדיין לא החל פעילות. אם היזם עומד בכל הקריטריונים הללו, אין לו חובות והעסק שלו עדיין לא פעיל, הוא יכול לבקש הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק דרך מסלול עסקים בהקמה. עוד חשוב לציין שרק עסקים מורשים וחברות בע"מ יכולים לקבל הלוואה בערבות מדינה מהקרן ולכן עסק בהקמה שצופה לפעול כעוסק פטור לא יכול לגשת לקרן, ובנוסף, עסק פטור הנו כדין עסק שעדיין לא החל פעילות מבחינת הקרן ולכן גם אם יש לעסק הכנסה הוא יכול לגשת למסלול עסקים בהקמה ולגייס הלוואה בערבות מדינה למימון המעבר לעוסק מורשה או חברה בע"מ.

הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק – תנאי ההלוואה וחובת היזם

הלוואה בערבות מדינה לפתיחת העסק מוענקת בתנאי ההלוואה הבאים:

סכום הלוואה של עד 500,000 שקלים

פריסה ל-60 תשלומים חודשיים

תקופת גרייס של חצי שנה (בתיאום מול הקרן והבנק המלווה)

ריבית שנעה בין שיעור ריבית פריים+2.5% לבין פריים+3.5%

בנוסף, על היזם להעמיד ביטחונות ולהציג השתתפות בהשקעה כדלקמן:

ביטחונות בגובה של 10% מסכום ההלוואה המאושרת בוועדת האשראי

הוכחת השתתפות עצמית של לפחות 20% מסכום ההלוואה המאושרת בוועדת האשראי

תהליך הגיוס של הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק

גיוס הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק מתרחש על ידי השלמת תהליך הגיוס ממסלול עסקים בהקמה של הקרן. אנו נפרט את כל השלבים בתהליך קבלת ההלוואה ונציין את הייחודיות של מסלול עסקים בהקמה וקבלת הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק בכל שלב ושלב.

שלב 1: מעבר על הקריטריונים להגשה של הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק

חלק גדול מהדחיות של עסקים בקרן הן בגין אי עמידה בקריטריונים של הקרן, הקריטריונים הכלליים לקבלת הלוואה בערבות מדינה והקריטריונים הספציפיים למסלול הנבחר. בשלב הראשון על היזם לבחון האם הוא עומד בקריטריונים הכלליים של הקרן. זאת אומרת שעליו לוודא שאין לו שום חובות מול רשויות ממשלה ובנקים. במידה וכן, יש לסגור את החוב הרלוונטי לפני שהיזם מתחיל בחינה לקבלת הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק. לאחר מכן, עליו לבחון האם הוא עומד בקריטריונים של הקרן לעסק בהקמה. במידה והשלמת הקמת העסק עדיין בתחילה או בתהליך, והיזם עדיין לא ביצע הכנסה בגין פעילות העסק הוא זכאי לבקש הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק. יש הרבה בעלי עסקים שמגישים בקשה להלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק במהלך החודשים הראשונים של פעילות העסק שלהם, אחרי שכבר דיווחו על הכנסות, ומקבלים שלילה על בקשת ההלוואה מהקרן רק מכיוון שטעו במסלול הרלוונטי.

שלב 2: בניית תכנית עסקית בהתאם לתנאי מסלול עסקים בהקמה וצירוף נספחים

כל עסק הפונה לגייס הלוואה בערבות מדינה חייב להגיש תכנית עסקית לפי תנאי הקרן, אך התכנית העסקית של הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק הרבה יותר מורכבת, ואותו דבר גם בנוגע לנספחים שהקרן דורשת. בשלב זה מומלץ מאוד להיעזר ביועץ כלכלי, אך בהחלט ניתן להכין תכנית עסקית בצורה עצמאית. התכנית העסקית למסלול עסקים בהקמה תכלול מספר חלקים: פרטים אישיים על היזם, הרעיון העסקי של פתיחת העסק, סקר שוק מקיף, פירוט נתוני הבנק של היזם והצגת יכולת כלכלית, תכנית השקעה מפורטת, תכנית תפעולית מפורטת ותחזית פיננסית ל-3 שנים קדימה. בביצוע התכנית העסקית להקמת עסק יש לתת דגש רב על ניסיון היזם הרלוונטי, הרעיון העסקי של פתיחת העסק, להציג אסמכתאות שמגבות את סך ההשקעה ולהציג תחזית פיננסית ריאלית שמעידה על יכולת החזר.

מבחינת השלמות מסמכים מיוחדים למסלול עסקים בהקמה, כבר בשלב התכנית העסקית העסק חייב להציג לפחות הסכם שכירות רעיוני למתחם העסק (במידה ויש צורך במקום פיזי לפעילות) וכמובן הצעות מחיר המתאימות לבקשת ההלוואה כגון: הצעות מחיר על שיפוצים, ציוד, מלאי וכו'. בשלב זה העסק לא מחויב להציג תעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות חברה, אך בסוף התהליך יהיה מחויב לכך.

שלב 3: קבלת המלצה חיובית מהגוף המתאם

לאחר שהיזם הגיש את התכנית העסקית הוא עובר בדיקה של בודק מטעם הגוף המתאם של הקרן. הבודק יבחן את התכנית העסקית ויבצע פגישה עם היזם. חשוב להדגיש שהפגישה של הבודק מול היזם לא חייבת להתבצע במתחם העסק המיועד, אך יש עדיפות לכך כי זה מעיד על רצינות וזה גם מעלה את הסיכויים לקבל המלצה חיובית מהבודק. בנושא של הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק, הבודק של הגוף המתאם לרוב נותן דגש רב על ניסיון היזם ויכולת ההשתתפות שלו בהון עצמי. מכיוון שההמלצה החיובית למתן הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק מתבססת רבות על פוטנציאל עסקי, חשוב להרשים את הבודק כמה שניתן מבחינת הרעיון העסקי של העסק ויכולות היזם לנצל את הפוטנציאל העסקי.

שלב 4: בחינה של ההמלצה החיובית לפתיחת עסק על ידי בנק

הלוואה לפתיחת עסק מוענקת בסופו של דבר דרך בנק שעובד בשיתוף פעולה עם הקרן, כמובן שזה ביחד עם ערבות המדינה. לכן, ההחלטה לאשר או לא לאשר הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק נתונה גם בידיו של הבנק המלווה. בשונה ממסלולים של עסקים קיימים, ליזם אין חשבון עסקי בבנק וזה מצד אחד גורם לתהליך גיוס הלוואה ארוך יותר, אך מצד שני יכול להיות יתרון ליזם. הסיבה לכך היא שבעוד שלעסקים קיימים המבחר של בנקים מוגבל, עקב כך שכבר יש להם חשבונות פעילים בבנקים שונים, ליזם כל האפשרויות פתוחות והוא יכול לנצל זאת בעת המשא ומתן שלו מול בנק מלווה. הבנקים רוצים לגייס לקוחות חדשים, לרבות לקוחות עסקיים חדשים, ולכן יש סיכוי טוב ליזם לקבל אישור מלא על סכום ההלוואה ולקבל תנאי הלוואה אטרקטיביים.

שלב 5: אישור וועדת אשראי והשלמת המסמכים הנדרשים

זהו השלב האחרון שיש להשלים בכדי לקבל הלוואה בערבות מדינה לפתיחת עסק. לאחר שהבקשה קיבלה המלצה חיובית מהגוף המתאם ומהבנק היא מועלת לדיון סופי בוועדת האשראי של הקרן, שם דנים בה נציג מחוז הבנק המלווה, מנהל הקרן ונציג מטעם משרד האוצר. בוועדה מחליטים על תנאי ההלוואה והדרישה האחרונה למסמכים מהיזם (הסכם שכירות חתום, תעודת עוסק מורשה, הסכם זכיינות, טופס 4 וכו'). במידה והבקשה אושרה סופית בוועדת האשראי, היזם מקבל מכתב אישור שמפרט את סכום ההלוואה שאושרה לו והדרישות שהוא נדרש למלא בכדי שההלוואה תועמד בחשבון הבנק העסקי החדש שלו. על מנת להשלים את התהליך כל מה שנשאר ליזם לעשות הוא להשלים את דרישות וועדת האשראי ולקבל את הכסף לחשבון.

רבה עובדים שכירים בישראל אשר מעוניינים להקים עסק עצמאי חוששים לגייס הלוואות לעסקים בהקמה עקב תנאי הריבית הגבוה ותנאי פריסת ההחזרים הלא נוחים. הלוואות לשכירים עבור פתיחת עסק מוענקות על ידי הבנקים בתנאים מאוד לא נוחים עד כדי כך שהרבה פחות שכירים מחליטים לעזור אומץ ולממש את החלום שלהם להיות עצמאיים. עניין זה פוגע בצמיחת המשק, לרבות בהמשך גידול כמות העסקים הקטנים הפועלים במשק.

הלוואות לעסקים קטנים בהקמה בערבות מדינה – פתרון מימון נוח לשכירים יזמים

פתרון נוח של הלוואות לשכירים עבור הקמת עסק ניתן למצוא דרך גיוס הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה. קרן סיוע לעסקים מפעילה מסלול שנקרא מסלול עסקים בהקמה שדרכו ניתן לגייס הלוואה לפתיחת עסק עם ערבות מדינה. הלוואות לשכירים בקרן, הרי שהם כמובן לטובה של הקמת עסק, הן הרבה יותר זולות מההלוואות בנקאיות רגילות ואף יותר זולות מתנאי הלוואות לשכירים למטרות פרטיות.

תנאי הלוואות לשכירים לפתיחת עסק מקרן סיוע לעסקים

 • הלוואה לפתיחת עסק עד סכום של חצי מיליון שקלים
 • הלוואה לעסק חדש בפריסה של 5 שנים, עם דחייה של חצי שנת גרייס על ההחזרים
 • הלוואה להקמת עסק בריבית של עד פריים+3.5%
 • ערבות מדינה כנגד הלוואה לפתיחת עסק בגובה של 90% (על היזם להציג רק 10% הון עצמי כנגד הלוואה לעסק חדש)

מה חשוב לדעת לפני שפונים לגיוס הלוואות לשכירים לפתיחת עסק מקרן סיוע לעסקים ?

כשכירים אשר פונים לגייס הלוואות לשכירים מהקרן לעסקים קטנים עליכם לדעת שבקבלת הלוואה לפתיחת עסק בערבות מדינה על השכיר לעבור בחינה של נציגי הקרן והבנק לקבלת אישור סופי. לשם כך עליכם לדעת מספר נקודות חשובות:

 • נדרש להציג הון עצמי
  כל יזם אשר פונה לגייס הלוואות לעסקים בערבות מדינה דרך מסלול עסקים בהקמה חייב להציג מרכיב של הון עצמי של לפחות 20% מסך ההלוואה המאושרת, בהתאם לתנאי הקרן. בנוסף, כעיקרון בתהליך של גיוס הלוואות לשכירים לפתיחת עסק תמיד עוזר להציג בפני הבנק המלווה יכולות של הון עצמי, בכדי להראות על רצינות השקעה לפתיחת העסק.
 • יש לבצע תכנית עסקית
  תהליך גיוס הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה כולל הכנה של תכנית עסקית אשר תוגש לקרן לבחינה. ללא ביצוע תכנית עסקית להקמת העסק לא ניתן להגיש בקשה לגיוס הלוואות לעסקים חדשים והשכיר לא יקבל אישור על הלוואה לעסק חדש בקרן. תכנית עסקית זו צריכה להיות תכנית מקצועית אשר תפרט את רציונל בקשת המימון לפתיחת העסק ותראה תחזית פיננסית המעידה על הצלחת העסק לעמוד בהחזרי הלוואה להקמת עסק מהקרן.
 • ניסיון תעסוקתי רלוונטי הנו בעל משקל רב
  בכל גיוס של הלוואה לפתיחת עסק, וכך גם בגיוס הלוואות לשכירים לפתיחת עסק, ניסיון תעסוקתי רלוונטי הוא עניין חשוב. כשכיר יש לך ניסיון תעסוקתי, אך השאלה היא האם הניסיון התעסוקתי הזה רלוונטי לתחום שבו יפעל העסק העצמאי. תמיד מומלץ מטעמים של משא ומתן מול הבנקים ומטעמי התנהלות תקינה בעסק, שבעל העסק יהיה בעל ניסיון תעסוקתי בתחום הקשור לפעילות העסק. למשל, שכיר אשר עובד בתחום עיבוד שבבי ומעוניין להפוך לעצמאי. הניסיון התעסוקתי שלו יהיה יותר לטובתו אם הוא מעוניין לפתוח עסק עצמאי בתחום עיבוד שבבי מאשר אם הוא מעוניין לפתוח חנות בגדים.
 • עתיד עבודתך כשכיר תבוא לידי ביטוי בעת בקשת ההלוואה
  ישנם הרבה שכירים אשר לא מתכננים לעזוב את עבודת כשכירים מיד עם הקמת העסק. חשוב להדגיש שמהלך שכזה יהווה נקודה חשובה בבחינת הקרן והבנק המלוואה. הישארות בתפקיד של שכיר במקביל להקמה וניהול עסק חדש יכול מצד אחד לעבוד כנגד מבקש ההלוואה, מראה על חוסר רצינות ואמונה בעסק, ומצד שני לבוא לטובת מבקש ההלוואה, מבטיח הכנסה קבועה שמחזקת את יכולת ההחזר של ההלוואה. זה יהיה תלוי רבות בסוג העסק ופעילותו הצפויה.