היתרונות של הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה 

עסקים רבים ללא קשר להיקף הפעילות העסקית שלהם ולתחום בו הם פעילים, זקוקים למימון כדי לקדם את העסקים שלהם. יש כאלו שזקוקים להון חוזר עבור הפעילות השוטפת, לאור מוסר התשלומים הירוד של חלק מהעסקים בישראל, דבר שגורר בעיות תזרימיות לכל עסק. יש עסקים אחרים אשר זקוקים למימון כספי עבור הפיתוח העסקי שלהם, כדי לצמוח לאפיקי פעילות בחו"ל, להקים מחלקה בנישה דומה לתחום העיסוק שלהם, לפתח קו ייצור נוסף במפעל ועוד. בכל הנושאים הללו המימון הפיננסי הכדאי ביותר הוא הלוואה בערבות המדינה וזאת לאור התנאים המסחריים המעולים שהבנקים מציעים מבחינת ריביות, עמלות ואורכה של תקופת ההחזר. 

תזרים המזומנים של כל עסק חייב להיות מדויק וזאת כדי שלא יוצר מצב שבו חשבון הבנק חורג ממסגרת האשראי שאושרה לו. כל בעל עסק יודע באופן מדויק אילו כספים הוא אמור לקבל מהספקים השונים, כמו לדוגמה הגובה של כל תשלום שאמור להתקבל מכל לקוח במועדים השונים. מצד שני הוא גם יודע אילו סכומים עליו לשלם לספקים ולרשות המיסים כמו מיסים לאחר רכישת משרד או מפעל אשר מחושבים באופציה של מס רכישה סימולטור וכך בעל העסק יודע כמה ועד מתי עליו לשלם את הסכום הנדרש למשרד האוצר. 

הדרך לקבלת הלוואה בערבות המדינה 

המדינה הסמיכה כמה מהבנקים המסחריים הגדולים בישראל, לנהל את תהליך האישור של הלוואה בערבות המדינה. סכומי ההלוואות הם נגזרת של הפעילות העסקית של כל עסק בשנים קודמות. לכן עוסקים מורשים יהיו זכאים בדרך כלל לסכומים כספיים נמוכים יחסית לחברות שתהיה להם אפשרות לקבל סכומים גבוהים יותר. כל עסק מגיש בקשה שכוללת את ההסברים לגבי הצורך שלו בקבלת הכספים ומטרתם. יש כאלו שזקוקים לו להון חוזר בעת הניהול השוטף ויש אחרים שזקוקים לאופציה של הלוואה בערבות המדינה, עבור הרחבת העסק. 

הגשת מסמכים לבנק

הלקוח מעביר לבנק כמה וכמה מסמכים על פי דרישתו, כדי שנציגי הבנק יעברו על הנתונים. מדובר בהעתקים של דוחות שנתיים כספיים שהוגשו בשנים קודמות למס הכנסה, מידע על המחזורים העסקים בשנה הנוכחית שהוגשו למע"מ, מידע על תשלומים של מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי ניכויים עבור העובדים באופן שוטף. 

בנוסף לכך תוכנית עסקית מפורטת לגבי אופן הפעילות בעסק, מהו צפי ההכנסות בשנים הקרובות, אילו שינויים מתוכננים לביצוע לאחר הזרמת הכספים ועוד. כמו כן תקציב שנתי ותזרים מזומנים לכמה חודשים קדימה. חשוב לבצע את כל המהלך הזה בסיוע של איש מקצוע כמו יועץ עסקי או כלכלי, אשר מודע לצורת ההתנהלות הנכונה מול הבנק.

אישור של ההלוואה 

לאחר בדיקת מלוא הנתונים, נציג הבנק מאשר או לא מאשר את הבקשה של הלוואה בערבות המדינה. אם התקבל אישור, הוא כולל מידע על תנאי הריביות, העמלות, גובה הביטחונות, משך ההחזר ואם תהיה תקופה ראשונית של גרייס, כדי להקל על הלווה בתחילת הדרך.